თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სარაფიანი ბარუირი
სარაფიანი გარეგინი
სარაფიანი სარქისი აბრაამი
სარჯველაძე დავითი ივანე
სარი-აჰმედ ოღლი
სარიანცი არუთინი ავეტისი
სარიევი კასპარი ბორისი
სარინოვი ივანე გრიგორი
სარინოვი ტიგრანი სიმონი
სარიხ-აჰმედ სარიხ ოღლი
სარქისიანი აბრამი
სარქინაშვილი სიმონი იოსები
სარქისოვი
სარქისოვი ალექსანდრე მელკო
სარქისოვი ამბარცუმი ჰოვანესი
სარქისიანი ამბარცუმი პეტრე
სარქისოვი არმენაკი მინასი
სარქისოვი არმაკი
სარქისოვი გრიგორი პეტროსი
სარქისოვი ვაროსი ხურშუდი