თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სარუხანიანცი ზაქრო სერგეი
სარუხანოვა გერსელი სერგეი
სარუხანოვი ამბარცუმი
სარუხანოვი
სარიანცი მიხეილი მელქონი
სათარ-ხანი
სატუნიანცი ნიკოლოზი ფეოდორი
საფაროვი ალექსანდრე
საფაროვი ბაღდასარი ტიგრანი
საფაროვი ვასილი ივანე
საფაროვი ვაღარშაკი გიორგი
საფაროვი მამედი
საფაროვი სეროპი ისააკი
საფარიანცი საფარი ამაზასპი
სახუაძე გრიგოლი როსაბი
საჩკოვი ვასილი მაქსიმე
საჩკოვი ივანე მაქსიმი
საჩკოვა ტატიანა ნაზარი
საიტოვი გრიგორი ბადალი
საიათნოვი მოვსესი გეურქრი