თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კასუმ-ოღლი აბდულ-გაჯი
კაზარიანცი ვართაზარი სტეფანე
კულიევი ალიკპერ აღა აბას ასადული
კურგან ვალი-ოღლი
კაზარიანცი ჰოვანესი კრიკორი
კარანაძე კასიანე მიხეილი
კაჩანოვი დიმიტრი
კასუნ-ოღლი ჰუსეინი
კაბალინა ვერა ივანე
კაბარდინოვი ალექსანდრე იაკობი
კაგანი გირში პეისახი
კაგანი ედლია, ადელი გაბრიელი
კაგრამანოვი კრიკორი ნავსადი
კადომცევი სერგო იგორი
კაზაკევიჩი მოისეი-იანკელი ისრაელი
კაზაკოვი ივანე ვასილი
კაზაკოვი მიხეილი ფედოსი
კაზაკოვი ტიმოფეი ოსიპი
კაზარიანცი არუთინი ხაჩატური
კაზარიანცი ეგია