თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ჟუროვი ტიმოფეი
ჟალევიჩი ალექსანდრე ივანე
ჟარიკოვი აფანასი პოლიკარპე
ჟაროვი პავლე პეტრე
ჟელიხოვსკაია ოლგა
ჟილცოვი
ჟიტნიცკი ლეიზარი იოსები
ჟიტომირსკი ალექსანდრე მიხეილი
ჟიცკი ივანი იაკობი
ჟიჟიკაშვილი სარდიონი გაბრიელი
ჟორდანია ალექსანდრე გიორგი
ჟორდანია ნესტორი
ჟორდანია ნოე ნიკოლოზი
ჟორიძე ალექსანდრე ლუარსაბი
ჟუკოვა ტატიანა პეტრე
ჟუკოვსკი მიხეილი მაქსიმი
ჟუროვსკი ჩესლავ-ფელიქსი ეგნატე
ჟურული ვასილი სიმონი
ჟღენტი გიორგი დიანოზი
ჟღენტი ვასილი ალექსანდრე