თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ვაგანიანი ვრამი აქსენტი
ვაჰანიანი პოღოსი
ვაჰანიანი პოღოსი აგობანი
ვადაჭკორია ალისტრო
ვადივასოვი
ვაინარი ისააკი იაკობი
ვაინერი მოისეი აბრამი
ვაინშტეინი აარონი
ვაკულსკაია მალვინა ბოლესი
ვალეროვი ვლადიმერი ადოლფი
ვალიუშკო ნიკოლაი დიმიტრი
ვარდანიანცი ოჰანესი მნაცაკი
ვალივკოვი ივანე ივანე
ვალიშვილი გიორგი ეფრემი
ვალიშვილი კარუნი
ვალობუევი ალექსანდრე მაქსიმი
ვანკევიჩი ალექსანდრე ანტონი
ვარაზაშვილი ისიდორე სოფრომი
ვართანიანი მიქაელი
ვარდზირულოვი გიორგი სტეპანი