თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
თურან-ოღლი მუჰამედ-ეფენდი
თავაძე სამსონი
თავართქილაძე კონსტანტინე ჩიტო
თავარიანცი ჰოვანესი კევორკი
თავდაშვილი სერგო დავითი
თავქელოვი გიორგი დიმიტრი
თავრიზოვი ალექსანდრე ნიკოლოზი
თავშავაძე ნიკოლოზი ალექსი
თაზიევი ირაკლი გრიგორი
თაყაიშვილი სერგო
თაყაიშვილი მიხეილი
თაქმაჯიანცი მიკირტიჩი ვართანი
თაქთაქოვი დავითი გიორგი
თაქთაქოვი
თაქთაქოვი დიმიტრი
თაქთაქოვი ივანე დავითი
თაქთაქოვი კაპროსი ივანე
თაკუევი
თალაკვაძე კლიმენტი იესე
თალაკვაძე გიორგი ელიზბარი