თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ჰასან-ოღლი აბას
ჰუსეინ გავრილ მოლა გასან ოღლი ახუნდოვი
ჰასანოვი ჰაჯი მემედ-ჯაფარ
ჰენრიხსონი კარლი
ჰუსეინოვი ჰუსეინი გამზა
ჰასან-ოღლი მეჰმედი
ჰასანოვი მაშადი ქერიმი
ჰუსეინი ქერბალაი მაშადი ბაღშალი
ჰუსეინოვი ხანიფი