თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ყაზაროვი ნერსეს-შირიკი ანტონი
ყაველშვილი
ყაველაშვილი ალექსანდრე ლევანი
ყაზალბეგოვი
ყაზაოროვი ანუშევანი ვარასი
ყაზაროვი არშაკი
ყაზაროვი მიხეილი ივანე
ყაზაროვი სედრაქი სტეფანე
ყაზარიანცი ჰოვანესი მიკირტი
ყაზარიანცი იანონი
ყაზაროვი ხაჩატური აკოფი
ყაზაროვი ანტონი ალექსი
ყაზიშვილი გიკო
ყარაგოვორიანცი კარაპეტი სარქისი
ყარამანიანცი ალექსანდრე მინოსი
ყარამიანცი ავშარი ბაბა
ყარა-ოსმან-ზადე
ყორღანოვი
ყორღანოვი კონსტანტინე იაკობი
ყორღანოვი ნიკოლოზი ივანე