თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ძაგნიძე გიორგი დავითი
ძაძამია ალექსანდრე ბესარიონი
ძაძამია
ძაძამია რომანი ბახა
ძამაშვილი ალექსანდრე მიხეილი
ძამაშვილი ალექსი
ძევულსკი ალექსანდრე ფრანცი
ძიძიგური
ძიძიშვილი ნიკოლოზი გაბრიელი
ძილიხოვი აბრამი კონსტნატინე
ძნელაძე იაკობი პავლე
ძნელაძე ალექსი მაქსიმი
ძნელაძე ვარლამი დავითი
ძნელაძე გრიგოლი მიხეილი
ძნელაძე ზაქრო