თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ცაბაშვილი სპირიდონი
ცაბოლოვი ანდრეი დიმიტრი
ცაგარეიშვილი ილარიონი პავლე
ცაგარეიშვილი ვიქტორი (ნიკიტა)
ცაგარეიშვილი ვლადიმერი ტიმოთე
ცაგარეიშვილი ილიანი გიორგი
ცაგარელი ვლადიმერი ალექსანდრე
ცაგურიშვილი (ფორია) ქრისტეფორე ბესარიონი
ცალკანალიძე კონსტანტინე მიხეილი
ცაპენკო გლები ნიკოლოზი
ცარუკოვი ვლადიმერი ფეოდორი
ცარუკიანცი სააკი ზურაბი
ცატუროვი არშაკი
ცატურიანცი ისააკი
ცატურიანცი ვარაჯენი არუთინი
ცვეტკოვი ნიკოლოზი გრიგორი
ცვეტკოვი არკადი პეტრე
ცვეტკოვი ალექსანდრე
ცეაბელაშვილი ალექსანდრე
ცედერბაუმი (მარტოვი) იული ოსიპი