თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
დუსაფარ-ოღლი აბას-გოჯა
დათუკაშვილი დავითი ივანე
დვოსია ასი ვულფი
დელოლიპედსკი ფეოდორი ნიკოლოზი
დაშიმბეკოვი იასიმი
დათუკაშვილი დავით ივანე
დაბაგიანცი სერგეი მიხეილი
დაგაბინი სტეპანი კუზმა
დაგანაძე სიმონი სარდიონი
დადიანი დათა
დადიანი
დადიანცი არსენი აგაბაბი
დავაბიანცი არუთუნი სარკისი
დავტიანცი
დავიდოვა მელანია გრიგორი
დავიდოვი ალექსეი
დავიდოვი არისტაკე
დავიდოვი გიორგი
დავიდოვი ვასილი დიმიტრი
დავიდოვი იოსები ვენიამინი