თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ღარიბაშვილი ვასილი ივანე
ღარიბაშვილი სემიონი იოსები
ღარიბოვი გალუსტი მარტიროსი
ღარიბოვი
ღარიბოვი ემანუელი არუთუნი
ღარიბოვი ვასანი
ღარიბოვი სედრაქი აკონი
ღვაბერიძე იოსები
ღვინიაშვილი ნიკოლოზი ივანე
ღლონტი ალექსანდრე
ღლონტი ალექსანდრე იოსები
ღლონტი ანტონი ბეჟანი
ღლონტი ვლადიმერი კონსტანტინე
ღლონტი პროკოფი
ღოღობერიძე გიორგი
ღონღაძე ალექსანდრე მიხეილი
ღონღაძე ზაქრო გლახო
ღონღაძე ლევანი გიორგი
ღარიბოვი კარაპეტი ივანე
ღარიბიანცი ტარკოლი ოჰანესი