თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ჭუმბურიძე (ვანელი) ბაგრატი
ჭავჭავაძე ივანე პეტრე
ჭანიშვილი სერაპიონი ანტონი
ჭანიშვილი ივანე ტრიფონი
ჭანტურიშვილი მიხეილი სოფრომი
ჭანტურაშვილი მირიანი
ჭანტურია ალექსი მერაბი
ჭაჭიაშვილი ვარლამი
ჭელიძე სილიბისტრო ფარსადანი
ჭელიძე გრიგოლი სიმონი
ჭელიძე ანტონი სოფრომი
ჭელიძე დავითი პავლე
ჭელიძე სარდიონი სიმონი
ჭიაბერაშვილი ანდრია სიმონი
ჭირაქაძე სამსონი
ჭიპაშვილი ივანე როსტომი
ჭიჭიშვილი გერმანი სოლომონი
ჭიჭვიშვილი იროდიონი ეგნატე
ჭიჭიანცი სიმონი სტეფანი
ჭიჭიშვილი ილია