თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
აბაეშვილი სოფიო ზაქარია
აბაზაძე გიორგი კონსტანტინე
ალი-ოღლი აბაზარი
აბაზოვი გრიგოლი ივანე
აბაზაძე მიხეილი დავითი
აბაზაძე ნიკოლოზ ალექსანდრე
აბალიანცი სტეფანე საფარა
აბანკინი დიმიტრი მიხეილი
ჰასან-ოღლი აბას
დუსაფარ-ოღლი აბას-გოჯა
აბასაძე ვასილი გიორგი
აბასაძე მიხეილი სოლომონი
აბაშვილი კიბო ბატრაჯი
აბაშიძე ალექსანდრე
აბაშიძე თეოფანე სიმეონი
აბაშიძე გიორგი პაატა
აბახანიანცი კარაპეტი ხაჩატური
აბგარიანცი არმენაკი ივანე
აბგარიანცი მანუელი
აბგაროვი ალექსანდრე ალექსანდრე