თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
აბდალაძე ალექსანდრე გარსევანი
აბდალიანცი გრიგორი გუნაბი
აბდულაევი სალმანი ნასიბი
კასუმ-ოღლი აბდულ-გაჯი
აბდულ-ჰასან-ოღლი კერბალაი-ალი
სადიკ-ოღლი აბდურაჰიმ-მაშატი
ატა-ოღლი აბდურაჰმან
აბდუშელაშვილი შალვა ზენობი
აბდუშელიშვილი ლევანი ზურაბი
აბიკიანცი არტემი გავრილი
აბოვიანცი გევორქი
აბოვიანი ლევანი ვართანი
აბოვიანი ლევანი ვართანი
აბრამაშვილი ლევანი ყარამანი
აბრამოვი გიორგი გრიგორი
აბრამიანცი არამი გიორგი
აბრამიანცი არტემონი ამბარცუმი
აბრამიანცი მარტიროსი კაზარი
აბრამიანცი შარიგიანი
აბრამიანცი ვასილი მიხეილი