თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ისკანდერ-ოღლი ალი-მაშადი
ივანოვი (ბექაია) ბარნა
იედიგაროვი სერგეი (სარქისი) პავლე
იედიგაროვი პაველი (პაშა) აირაპეტი
იაშვილი კონსტანტინე
იგიანცი მირონი არუთინი
იგნატიევი კონსტანტინე
იგნატიევი სერგეი ანდრეი
იგოშინი ნიკოლოზი ალექსეი
ივანიძე პეტრე იგორი
ივანეიშვილი იოვი მიქელი
ივანიცკი
ივანიცკაია მარიამი პეტრე
ივანიშვილი პეტრე სემიონი
ივანოვი-ნარგიკოვი
ივანოვი ალექსანდრე
ივანოვი გიორგი ვასილი
ივანოვი გრიგორი პეტრე
ივანოვი დიმიტრი
ივანოვი ვლადიმერი პორფირე