თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
შეკური მაშადი მამედი
შუღლიაშვილი დიმიტრი ივანე
შუღლიაშვილი ალექსი დავითი
შაბანიანცი
შავაძე ზაქრო პავლე
შავდათუაშვილი ვლადიმერი ზაალი
შავდია მიხეილი ალექსანდრე
შავერდოვი
შავერდოვი გრიგორი აღა
შავერდოვი სერგო ამირანი
შავკაციშვილი სიმონი აბრამი
შავლე მიხეილი ბასილი
შაგინიანცი მარტიროსი
შაიკიანცი გევორქი არტემი
შაქარაშვილი გიორგი დიმიტრი
შაქარაშვილი მიხეილი
შალამბერიძე კონსტანტინე ანტონი
შალიკინი ალექსანდრე დიმიტრი
შალუდკოვსკაია ვერა გაბრიელი
შამატოვი იულიანი