თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
წამალაშვილი ივანე
წერეთელი ნიკოლოზი ივანე
წერეთელი მარიამი ნიკოლოზი
წერეთელი გიორგი ნიკოლოზი
წერეთელი ტერენტი ნიკოლოზი
წერეთელი ივანე სერაპიონი
წერეთელი
წერეთელი სერაპიონი
წერეთელი ირაკლი (კაკი) გიორგი
წერეთელი მიხეილი (მიხაკო) გიორგი
წეთლინი მინა მოვშე
წიგნაძე ვარლამი
წიქარიშვილი ირაკლი სილიონი
წიკლაური ნიკოლოზი
წიკლაური გიორგი
წინამძღვრიშვილი გიორგი ალექსანდრე
წითაშვილი გრიგოლი გიტო
წიწვიძე სინო ნიკოლოზი
წულაძე კონსტანტინე
წულაძე ამბროსი ლუკა