თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ხოჯაბეკ-ოღლი ჯაფარი
ხადარია სოფრომი (ჩაჩუ) ხახუ
ხაბეევი სულეიმანი ასფენდიარი
ხავთასი ერმოლაი სიმონი
ხაგარონიანცი
ხადური ალექსი გიორგი
ხადური გიგო
ხაინდრავა ივანე გიორგი
ხაკციევი სარქისი სიმონი
ხალატოვი მანუკი ხალატი
ხალატოვი ნიშანი მანუკი
ხალიაბოვსკი იანი ვალერიანი
ხალიავკა ფოტი ივანე
ხამანიანი ალექსანდრე ნიკოგოსი
ხანაგოვი მიხეილი ავეტისი
ხანაგიანცი ტევედოსი მესროპი
ხანაგიანცი ოვანესი ასატური
ხანაზადიანცი რუბენი მიკირტიჩი
ხანაზადიანი ალექსანდრე
ხანაზაროვი რუბენი