თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ქერიმ-ოღლი ჯალანგირი
ქაბულაშვილი თედო რაჟდენი
ქავთარაძე
ქავთარაძე სამუელი კონსტანტინე
ქავთარაძე პეტრე პავლე
ქავთარაძე ნიკოლოზი ივანე
ქავთარაძე ქაიხოსრო იასონი
ქავთარაძე ანა ლუარსაბი
ქადარია ნესტორი პეტრე
ქაჯაევი ანტონი ნიკოლოზი
ქაჯაია ივლიანე პოსატი
ქამხაძე ალექსანდრე გიორგი
ქაფიაშვილი ისააკი ზაქრო
ქარდავა პეტრე პახვალი
ქარელი ვასილი ზაქრო
ქარელი დავითი ზაქრო
ქაროღლიანცი მიხეილი კარაპეტი
ქარსანაშვილი ბეჟანი პარსე
ქარსაულიძე ნიკოლოზი კონსტანტინე
ქარსელაძე ნიკოლოზი კონსტანტინე