თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
აბაეშვილი სოფიო ზაქარია
აბაზაძე გიორგი კონსტანტინე
ალი-ოღლი აბაზარი
აბაზოვი გრიგოლი ივანე
აბაზაძე მიხეილი დავითი
აბაზაძე ნიკოლოზ ალექსანდრე
აბალიანცი სტეფანე საფარა
აბანკინი დიმიტრი მიხეილი
აბასაძე ვასილი გიორგი
აბასაძე მიხეილი სოლომონი
აბაშვილი კიბო ბატრაჯი
აბაშიძე ალექსანდრე
აბაშიძე თეოფანე სიმეონი
აბაშიძე გიორგი პაატა
აბახანიანცი კარაპეტი ხაჩატური
აბგარიანცი არმენაკი ივანე
აბგარიანცი მანუელი
აბგაროვი ალექსანდრე ალექსანდრე
აბდალაძე ალექსანდრე გარსევანი
აბდალიანცი გრიგორი გუნაბი