თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
აბდულაევი სალმანი ნასიბი
აბდულ-ჰასან-ოღლი კერბალაი-ალი
ატა-ოღლი აბდურაჰმან
აბდუშელაშვილი შალვა ზენობი
აბდუშელიშვილი ლევანი ზურაბი
აბიკიანცი არტემი გავრილი
აბოვიანცი გევორქი
აბოვიანი ლევანი ვართანი
აბოვიანი ლევანი ვართანი
აბრამაშვილი ლევანი ყარამანი
აბრამოვი გიორგი გრიგორი
აბრამიანცი არამი გიორგი
აბრამიანცი არტემონი ამბარცუმი
აბრამიანცი მარტიროსი კაზარი
აბრამიანცი შარიგიანი
აბრამიანცი ვასილი მიხეილი
აბრამიძე ვასილი მიხეილი
აბრამოვი გავრილი
აბრამოვი მელიქი კარაპეტი
აბრამოვი სოლომონი ჯანდში