თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ალი ყული ოღლი მეჰმედ აბდულ რახიმი
აზიმ-ოღლი მეჰმედი
ამირხანოღლი მეჰმედი
ახმედ ოღლი მამედ იარი
აბდულ ახუნდ-ოღლი მაშადი
აბუსარ ქერმან-ოღლი მაშადი
ალექსი-მესხიშვილი შალვა ვლადიმერი
ალექსანდრე პეტერსი ალბერტი
ადამოვი გრიგორი მელნიკი
ანტონი ჭაჭიაშვილი