თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
აგამალოვი მ? მიკირტიჩი
აგამალოვი მკრტიჩი აგამალი
აგამირზიანი სარქისი
აგამირზოვი ივანე
აგამიროვი კარაპეტი მიკირტი
აგამიანცი სტეფანე აბრაამი
აგამიანცი ავაკი მარქარი
აგაჯანოვი გრიგორი არტემი
აგაჯანოვი სარქისი
აგანჯანოვი აირაპეტი
აგაჟირზოვი სარქისი
აგარონიანი ავეტის ათანასე
აგასეევი რუბენი
აგასეევი ალექსანდრე
აგაფონოვი
ადავაგიანცი პეტროსი ხაჩატური
აგდამელოვი შაქრო სიმონი
აღდგომელაშვილი მიხეილი იასე
აგლაძე ილია სიმონი
აღლაძე მელიტონი ზასიკო