თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ღირდალაძე ვიქტორი გრიგოლი