თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
დებაგორიო-მოკრიევიჩი ვლადიმერი კარპი
დევაძე
დევდარიანი სეითი სარდიონი
დევოიანცი
დეგაევი ვლადიმერი პეტრე
დეგაევი სერგეი პეტრე
დეგირმედჟი უსეპი არუთი
დეიჩ
დეიჩ
დეიჩ
დეკანოზოვი იაგორი ზაქარი
დეკანოზოვი მიხეილი ალექსანდრე
დელცინი ვლადიმერი
დემბო ვლადიმერი ოსიპი
დემბსკი ალექსანდრე იპოლიტე
დემეტრაშვილი ბაგრატი ერმოლე
დემეტრაშვილი იოსები ივანე
დემეტრაშვილი გიორგი დავითი
დემირხანოვი მიხეილი ავეტი
დემკოვიჩი