თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კანდელაძე ტრისტანი დავითი
კანდელაკი გიორგი ილარიონი
კანდელაკი სიმონი
კანდუროვი პავლე გიორგი
კანონიანცი აირაპეტი
კანიუკი ფედოტი ტროფიმი
კაპალიანცი მიკირტიჩი ვართანი
კაპანაძე
კაპანაძე
კაპანაძე ბიძინა ზაქარია
კაპანაძე დავითი მიხეილი
კაპანაძე ვასილი
კაპანაძე იასონი დავითი
კაპანაძე ილია გიორგი
კაპანაძე იპოლიტე
კაპანაძე ნადეჟდა იოსები
კაპანაძე ელიზავეტა პეტრე
კაპბატუტა პეტრე
კაპელიუში
კაპენგერი (კარპენკო) ალექსანდრე