თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კარნოვსკი ალექსანდრე მიხეილი
კაროიანცი აიშალუი
კარპენკო
კარპოვი ვლადიმერი ნიკოლოზი
კარპოვი კონსტანტინე ალექსანდრე
კარპოვი პეტრე სტეფანე
კარპოვიჩი მიხეილი მიხეილი
კარსანოვი ალექსანდრე ივანე
კარსანოვი კონსტანტინე ხუტა
კარტაშევი ნიკოლოზი ნიკოლოზი
კარტაშევი სუმბატი სტეფანე
კარტაშევი რუბენი ამბარცუმი
კარფუნკელი
კარინაშვილი ნინა
კარცევსკი გიორგი იოსები
კორჩაგინი
კასაშვილი ბესარიონი
კასინსკი
კასიუში
კასპაროვი ვართანი ბეგდარი