თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კაკოევი სარქისი ტარასი
კაპოიანი აირაპეტი
კაპრიელიანცი სააკი დავითი
კაპრიელოვი გიორგი პეტრე
კაპრიელოვი
კაპრიელოვი გიორგი პეტრე
კაპრიელოვი რომანი გავრილი
კარაბეკოვი მირანი ბეგლარი
კარპიკლიანცი სიმონი აირაპეტი
კარაპეზოვი მიხეილი ალექსანდრე
კარაჯევი გიორგი
კარაგიჩევი ვლადიმერი ვასილი
კაპაევი ნიკიტა საველი
კარაკაშევი ავეტისი ჰოვანესი
კარაკაშევი ტიგრანი მიხეილი
კარაკაშიანცი შავარში ოჰანესი
კარაკაშიშევი არამი (ნიკოლოზი) იაკობი
კარაკულინი ვლადიმერი მიხეილი
კარაპეტიანცი იაკობი (არონი) არტემი (არუთინი)
კარაპეტოვი აკოპი ანტონი