თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კაზარიანცი იოსები
კაზარიანცი კარაპეტი მარქარი
კაზარიანცი გავარ
კაზაკოვი ილარიონი ფილიპე
კაიროვსკი
კაიზერ-ოღლი ამაიკი სტეპანი
კაიტანჯევი ვაღარშაკი ალექსანდრე
კაიშაური ანასტასია ალექსანდრე
კაიშაური
კაიშაური ნიკოლოზი ანდრია
კაიშაური ნიკოლოზი ალექსანდრე
კაკაბაძე სარგისი ნესტორი
კაკაბაძე იოსები პავლე
კაკალოვი
კაკალოვი (კაკოიანი) ასატური (მინასი)
კაკოიშვილი მოგელი
კაკაიანცი რუბენი ალექსი
კალამინი ნიკოლოზი პეტრე
კალაძე გიორგი ქიტო
კალაძე ნესტორი ბართლომე