თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კარაპეტოვი კარაპეტი (მინასი)
კარაპეტოვი მიკირტიჩი სარქისი
კარაპეტოვი მიხეილი როსტომი
კარაპეტიანცი აკოპი
კარაპეტიანცი არამი მირზა
კარაპეტიანცი კარაპეტ აკოპი
კარაპეტიანცი მკრტიჩი ავეტისი
კარასპეტიანცი სამსონი კევორკი
კარაპეტიანცი სარქისი კარაპეტი
კარაპეტიანცი ტერ-ტატევოსი არუთინი
კარასაფარიანცი
კარასევი სერგო პეტრე
კარაიტოვი ვიქტორი ნიკოლოზი
კარატაევი სიმონი პლატონი
კარახანი სოფია
კარახანიანცი რუბენი კევორკი
კარაპევი პეტრე
კარბელაშვილი ივანე პოლიევქტოსი
კარელინი
კარლიცკი ტევილი გერში