თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სავჩენკო ვლადიმერი მოსე
საღანაძე სიმონი
საღარაძე ივანე მაქსიმე
საღათულიანცი
სეგემი ხაიცუნა რუბენი
საგობ ოღლი აბდულა ვაგი ოღლი
საგინოვი რომანი დიმიტრი
საღირაშვილი დავითი ალექსანდრე
საგიანცი გიორგი მიხეილი
საგიანცი გრიგორი
სადაგიშვილი გიორგი დავითი
სადიგოვი მამედ-ნაბი
სადიკ-ოღლი ალექსანდრე
საადულა კადიბეკ ბულატ გაჯი ოღლი
სააკოვი არამი აკოფი
სააკოვი არტაშესი ივანე
სააკოვი იგორი პანატი
სააკოვი გრიგორი პეტროსი
სააკოვი ოსეპი გუკასი
სააკოვი