თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სააკოვი ხაჩატური არაქელი
სააკიანცი კარუნი
სააკიანცი კორიუნი
სააკიანცი არჩილი
სააკიანცი გარეგინი სერგეი
სააკიანცი კარაპეტი სარქისი
სააკიანცი მკრტიჩი აირაპეტი
სააკიანცი კორიუნი სააკი
სადოვსკი მიხეილი ალექსანდრე
საზონოვი იგორი
საიდ-ოღლი აგალარი
საილეი-იუნუს ოღლი
საკანიანცი სარქისი გუკასი
საყვარელიძე გიორგი გავრილი
საყვარელიძე მიხეილი დიმიტრი
სალიაშვილი აბრაამი მიხეილი
სალიმ-კადირი ოღლი
სალუქვაძე ავქსენტი ანტონი
სალუქვაძე კონსტანსტინე ლაზარე
სალუქვაძე რაჟდენი ანტონი