თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სვანაძე
სვანიძე მაქსიმე ალექსანდრე
სვანიძე გიორგი პავლე
სვანიძე სიმონი
სვეტლაკოვი ნიკოლოზი
სვეტლოვა ელენა ნიკოლოზი
სვეტლოვა ვერა
სვეშნიკოვი მინასი მელქონი
სვეშნიკოვი მიხეილი ივანე
სვეჩინი ალექსი ალექსანდრე
სვიმონაშვილი
სვინარევი ფეოდორი იაკობი
სვინარევი ვასილი აკოფი
სვინარევი ნიკოლოზი ნიკოლოზი
სვიატოპოლკ-ოქოიანცი
სევრიუგინი ალექსანდრე ვასილი
სეიდ აბას სეიდ აბას ოღლი
სეიკო მაქსიმი ივანი
სეირანინცი მიხეილი სამუელი
სელეზნევი