თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სელიმანოვი ვასილი არსენტი
სელიანინი დიმიტრი ფეოდორი
სემენოვი
სემენოვი პეტრე არსენი
სემენოვი დიმიტრი კუზმა
სემენოვი გიორგი კონსტანტინე
სემიონოვი ვასილი პეტრე
სემენოვი ფეოდორი ივანე
სემენოვი იაკობი რომანი
სემენოვი ნიკიფორე
სემენოვი მაქსიმი ანტონი
სემენოვი ბარსეგი სემენი
სიომკინი იგორი ნიკიტა
სემეჩკინი გრიგორი პეტრე
სენარჩიანი სედრაქი არუთინი
სააკოვ-სენდეროვი
სენკევიჩი მატვეი გრიგორი
სენტიანინი
სეფიაშვილი ალექსი დავითი
სეპო