თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
სმადოვი კონანი
სამანიშვილი ამბაკო
სამარგულიანი
სამარცევი
სამოილოვი მიხეილი ვასილი
სამხარაძე ტატო
სამხარაძე ისააკი ბესარიონი
სამხარაძე პეტრე დიმიტრი
სანაძე ვლადიმერი ალექსანდრე
სანაკიშვილი ნიკოლოზი
სანდბერგი სოფია
სანჟური ივანე არეფი
სანტურიანცი მიკირტუმი კალუსტი
სარაჯევი ივანე
სარადიანცი არუთინი სტეფანე
სარალიძე ალექსანდრე პლატონი
სარალიძე ამერინდო არჩილი
სარალიანცი არუთინი ასმარი
სარაფიანი
სარაფიანი არუთინი