თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
ალახვერდოვი ნილონი სიმეონი
ალახვერდოვი სარქისბეკი მეჟი
ალახვერდოვი მეჟაბექი მელიქი
ალბერცი კარლი გიორგი
ალბრეხტი ჰენრიხი ჰენრიხი
ალგერიაკოვი სერგეი რადიონი
ალეკოვი ეღიშე (ივანე) დავითი
ალლენოვი ნიკოლაი მიხაილი
ალექსანდრიანცი ტობიასი ალექსანდრე
ალექსანდრიანცი ვულფი
ალექსანდრიანცი ალექსეი ივანი
ალექსანდროვი კონსტანტინე იოსები
ალექსინიანცი მიკირტი კარაპეტი
ალექსიშვილი გიორგი მიხეილი
ალექსეევი ევგენი ფეოდორი
ალექსეევი სერგეი გილო
ალექსიევა-მესხიევა ნინა პეტრე
ალექსეენკო ნიკოლაი პავლე
ალექსინსკი გრიგორი ალექსანდრე
ალექსინსკი მიხაილი