თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
მუთალიბზადე ალი-აბას
მუთალიბზადე ალი-აბას
ისკანდერ-ოღლი ალი-მაშადი
ალიბეგოვი გიორგი
ალიევი
ალიევი ალიასკარი მამედი
ალიევი ამირ ჰუსეინ-ოღლი
ალიევი ზულფუგარ-მოშადი
ალიევი მეგიადი აჰმედ ალი საჯი აბას ალი ოღლი
ალიევი ჯანგირ აგარი-ოღლი
ალილუევა მაიკო
ალილუევი ნიკოლაევი ვასილი
კულიევი ალიკპერ აღა აბას ასადული
ალიშევსკი რომანი გერასიმი
ალიხალოვი კუზმა
ალოიარ–ოღლი სათარ–ხან
ალტოვსკი არკადი
ალტუნოვი ამბარცუმი პავლე
ალუჯანცი არტემი არტემი
ალიაკპეროვი მამედ-აღა