თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

კატალოგის შესახებ

გვარი სახელი მამის სახელი
აირაპეტოვი მიკირტი ამბარცუმი
აკოფიანი ანდრანიკი არუთინი
აკოფიანი აკოფი მინა
აკოფოვი გეურქა ამბარცუმი
აკოფოვი ამბარცუმი აკოფი
აკოფოვი არამი ოჰანესი
აკოფოვი არტემი ეგორი
აკოფოვი ერვანცი ლევონი
აკოფი მოსე გიორგი
აკოფოვი აკოფი სააკი
აკოფოვი ხაჩატური
აკრიპოვსკი კარაპეტი
აკოფჯანოვი ანდრეი ემილიანე
ალაბიანი გრიგორი
ალავიძე ვახტანგი პეტრე
ალავიძე კონსტანტინე გომინი
ჯაფარ-ოღლი ალაშრაფი
ალადაშვილი სტეფანე ლევანი
ალადინი ალექსეი
ალახვერდოვი აგაჯანი არტემი