თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
გასპაროვი არტემი სერგეი
გასპაროვი კარაპეტი ნიკიტა
გასპაროვი სერგეი გრიგორი
გასპაროვი კრიკორი აბგარი
გასპარიანცი არტაშესი
გასპარიანცი გასპარი მელგომენი
გასპარიანცი მათევოსი სარქისი
გაფრინდაშვილი ბაგრატი გრიგორი
გაურგაშვილი უნანსი ბორზი
გახოკიძე ალექსანდრე ლევანი
გახოკია ეფიმი ეგნატე
გაჩეჩილაძე ივანე სპირიდონი
გვათუა ავქსენტი დიმიტრი
გვანია ალექსანდრე პარმენი
გვარამაძე ევგენი გიორგი
გვარიანცი ბაგრატი სოლომონი
გვაჯავა გრიგორი ივანე
გვაჯავა გიორგი ივანე
გძელიშვილი ფილიპე რევაზი
გეგელაშვილი ნინა გიორგი