თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
გობრონიძე ილარიონი პავლე
გოგავა ვასილი ანტონი
გოგელია იოსები (შალიკო)
გოგინავა გიორგი ყარამანი
გოგიბედოვი მიხეილი იოსები
გოგია
გოგიევი ავეტიკი ოჰანესი
გოგინავა ვიქტორი
გოგინაშვილი ივანე ვიქტორი
გოგინაშვილი ნიკოლოზი
გოგინოვი გრიგორი მიხეილი
გოგიჩაიშვილი
გოგიჩაიშვილი ფილიპე
გოგიჩაიშვილი
გოგიჩევი გიორგი მალხაზი
გოგლიძე თეოდორე
გოგლიძე ტარიელი
გონგაძე და სიდამონიძე
გოგნიევი დიმიტრი ოსიპი
გოგნიძე მიხეილი გიორგი