თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
გიორგაძე ლადო
გიორგაძე გრიგოლ ტიმოთე
გიორგაძე პარმენ გიორგი
გიორგობიანი ევგენი ნიკოლოზი
გიორგობოიანი იოსები ზურაბი
გიორგობიანი ლავრენტი ლუარსაბი
გრძელიევი ალექსანდრე ილია
გძელიშვილი
გიბალსკი
გიგაური ნატალია რაჟდენი
გიგიაძე იოსები
გიგიბერია სილოვანი სიმონი
გიგინეიშვილი დიანოზი პეტრე
გიგისვანი პანტელეიმონი სელივესტრი
გიკაშვილი
გილდებრანდი
გილევიჩი
გინზბურგი აბრაამი ბენნიამინი
გინზბურგი ბერგი აბრაამი
გინზბურგი მარია აიკობი