თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
გადაკჩიანცი არმაკი სემიონი
გადევი
გაჯიევი ქერბალაია ბაბა კიში
გაჯი ჰამიდ აბდულ-ოღლი
გაჯი მოლლა აბდუდა იბრაჰიმ ოღლი
გაჟი-აბდულ-ოღლი
გაჯილიბეკოვი მემედ ჰუსეინ-ბეკი
გაჯილიბეკოვი ისრაფილი
გაზაზბაშევი
გაზაზბაშევი
გაზაზიანცი კორიუნი ალექსანდრე
გაზეროვი ალექსანდრე ოვანესი
გაიკაზოვი არამი აკოფი
გალდავაძე ვლადიმერი ზაქრო
გალდავაძე მიტროფანე თეოდორე
გალილევი ვლადიმერი ვასილი
გალიცკი ალექსანდრე
გალკინი სემიონი პავლე
გალუმიანცი ამაკი ივანე
გალუმოვი ჰაიკი