თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ლევიშვილი ელიზბარი
ლეჟავა ამბროსი ერასტო
ლეჟავა ბენიამინი ზაქრო
ლეჟავა კონსტანტინე იოსები
ლეჟავა მიხეილი ილარიონი
ლეჟავა ნესტორი იორდანე
ლეიბმანი გერმანი სროლევი
ლეიბმანი იოსები
ლეიზეროვიჩი ლეიზერი
ლეკვეიშვილი ალექსანდრე
ლეკვეიშვილი ალექსანდრე (ანდრეი)
ლეკსინი ოლარიონი ლეონტი
ლელაშვილი მარია მიხეილი
ლელიუკი ფეოდორი ივანე
ლემანი ანა
ლემანი მიხეილი
ლეშენკო
ლეონოვიჩი ვასილი ვიქტორი
ლეონტიდი, ასლან-ოღლი პანტელეიმონი ივანე
ლერცა