თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ლაბაძე სერგო
ლაბანოვი ანტონი
ლობჟანიძე სპირიდონი ივანე
ლობოვი ალექსი ივანე
ლოგინი გრიგორი ნიკოლოზი
ლოდეიშჩიკოვი ვიქტორი ანდრეი
ლოზოვოი მიხეილი მაქი
ლოკერმანი როზალია პავლე
ლოლაძე არტემი იოსები
ლოლაძე დიმიტრი კონსტანტინე
ლოლაძე ნიკოლოზი არტემი
ლოლაძე მარტიროსი არტემი
ლოლუა ივანე
ლომაძე სოლომონი სიმონი
ლომიძე ვარვარა ესტათე
ლომიძე ვლადიმერი კონსტანტინე
ლომიძე მიხეილი გიორგი
ლომიძე ბაგრატი
ლომიძე ლავრენტი გრიგორი
ლომინაძე გიორგი ვასილი