თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ლაზოვი ოჰანესი კარაპეტი
ლაზარიანცი გევორქი სერგეი
ლაიტინენი იულიუსი
ლაყაპოვა კიტო გიორგი
ლაყაფოვა სალომია
ლაყაფოვა თამარი ალექსანდრე
ლაკონი ემანუილი ემანუილი
ლალაევი ალექსანდრე აბრამი
ლალაიანცი
ლამბერი ევსტაფტე-გუსტავი ალფასიმი
ლანდაუ
ლანდია ალექსანდრე
ლანდია ალექსანდრე სამსონი
ლანდია დავითი სამსონი
ლარიონოვი მიხეილი
ლარცინი იაკობი ივანე
ლასკაია მარია
ლასხიშვილი გიორგი მიხეილი
ლატკინი მიხეილი ვასილი
ლახარი საპრონი გაგა