თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ლუსენიანცი აიკანუში ალექსანდრე
ლუსენიანცი რუბენი ივანე
ლუსნიკიანი მიხეილი
ლუცევი ნიკოლოზი
ლუბეცკი კაც-ლეიბა ხოპო
ლუბინოვი ანდრეი სტეპანი
ლიუდვინი დავიდი
ლანგერი
ლიაპინი მიხეილი
ლაშხი