თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კუპეევი
კუპრიანოვი დიმიტრი ფეოდორი
კუპრიანოვი იაკობი
კურაკინი ალექსანდრე მიხეილი
კურბატიანცი არმენაკი გრიგორი
კურღელაშვილი ლევანი
კურენკოვი ფეოდორი მიხეილი
კურისკოვი მიხეილი ანდრეი
კურკჩანცი ხოსრო სემიონი
კურლინი ვლადიმერი არკადი
კურულოვი გიორგი დავითი
კურლიანდი ენოხი აბრამი
კურტანიძე სერგი სოლომონი
კუსელ-გენდელი
კუტალევიჩი
კუტასოვი ალექსანდრე პეტრე
კუტალაძე გიორგი სიმონი
კუტივაძე, აგიაშვილი აპოლონი ივანე
კუტულაშვილი ალექსანდრე იაკობი
კუხიანიძე ფეოდორი მაქსიმი