თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კუბატიევი ალბერტი ბულატი
კუბაცკი ოსკარი თომა
კუვარშალოვი
კუდავაძე ნიკოლოზი სოლომონი
კუდრინი მიხეილი ალექსანდრე
კუდრიავცევი ალექსანდრე
კუდრიავცევი
კუდრიავცევი ანატოლი ივანე
კუდრიავცევი დიმიტრი დიმიტრი
კუდრიავცევი ვიქტორი ივანე
კუდრიავცევი კონსტანტინე დიმიტრი
კუზმენკო გრიგორი პეტრე
კუზმენკო მატვეი კორნილი
კუზმინი დიმიტრი პეტრე
კუზმინი ვასილი ილარიონი
კუზმინი პეტრე
კუზმინი ფიოდორი ივანე
კუზმინი ტიმოთე ილარიონი
კუზნეცოვი ისაი ვასილი
კუზნეცოვა მატრონა დანილი