თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კოსტრიცა იოსები
კოსუხინი ივანე პეტრე
კოსტიუჩენკო ანდრეი კაპარი
კოსიანცი
კოტლიროვი იცკა ზალტანი
კოტოვიჩი იანკელი პახტერი
კოცებუ ევგენი ალექსანდრე
კოცინიანი
კოხრეიძე სოლომონი
კოხრეიძე არსენი ნიკო
კოხრეიძე ვასილი ზალიკო
კოხრეიძე მიხო
კოხრეიძე
კოხრეიძე სამსონი როსტომი
კოჩარიანცი ამბარცუმი მიხეილი
კოჩარიანცი კაზარი აირაპეტი
კოჩიევი ივანე გიორგი
კოჩინოვი ნიკოლოზი იაკობი
კოჩურიხინი ნიკოლოზი
კრავეცი ისაი ბერკი